Tahvil

Tahvil

Tahvil, ülkede bulunan hazineler ya da ülkede mal hizmet üreten anonim şirketler, kamu kurum kuruluşları, devlet tarafından bütçe finansman ihtiyacının giderilmesi amacıyla vadesi bir yıldan fazla olan borçlanma senetleridir. Tahvillerin satılmasında ki en büyük amaç daha ucuz finansman sağlamaktır. Ayrıca tahvili satın alan kişi ise fon sağlayıcı rolünü üstlenmektedir. Tahvili satın almış kişinin sahip olduğu tek hakkı ise ödediği para + faizini geri alma hakkıdır.

Bunu o tahvillerin sınıflandırılmasında ihracı yapan tüzel veya gerçek kişi olarak değişmektedir. Bono ve tahvillerin sınıflandırılmasında ihracatı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiye göre yapılabilmektedir. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihracı yapılan tahviller devlet tahvili olarak adlandırılır. Bonolar ise hazine bonosu olarak adlandırılmaktadır.

Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleri ise özel sektör tahvilleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Para cinsine göre ihraç yapan ülkenin veya kuruluşun kendi ulusal para birimi haricindeki bir para birimi üzerinden bankaya ihraç edilen tahvillere de eurotahvil veya eurobond ismi verilmektedir.

Tahvillerin Özellikleri

Tahvil, yatırım yapan kişi için uzun vadeli borç işlemidir. Tahvil yatırımcısının tek hakkı ise vadesi geldiğinde alacağını tahsil etmektir. Tahvil sahibinin yönetiminde herhangi bir söz hakkı bulunmamaktadır. Faiz oranlarında yaşanan dalgalanmalar tahvil fiyatlarında değişikliğe neden olabilir. Faizlerde yükseliş yaşandıysa elinizdeki tahvilin belirlenmiş faizde daha düşük olduğu için tahvil fiyatında düşmeler meydana gelebilir. Aynı zamanda faizlerde meydana gelecek düşüş ise eldeki tahvilin değerini de yükseltecektir. Tahvil sahibi enflasyondan daha yüksek bir faiz getirisi ne sahip olduğu durumda özel olarak kar elde etmiş olacaktır. Herhangi bir iflas veya tasfiye durumunda ise borçların önceliği hükmü uyarınca tahvilin sahibi olan kişi hukuk yoluyla anapara ve faiz ödemesi talebinde bulunabilme hakkına sahiptir.

Tahvil Yatırımı Nasıl Yapılır?

Kurumumuz universalglobalfx.click aracılığı ile ikili piyasalarda işlem gören borç senetlerini alıp satabilirsiniz. Ayrıca borçlanma işlemleri arasında yer alan tahvillere yatırım yapmak oldukça basittir. Bunun için ilk olarak vadesiz yatırım hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Yatırım işlemini sağlamadan önce tahviller ile piyasanın özelliklerini iyi bilmeniz gerekir.

Bir yanıt yazın