Toplum Ve Aile Psikolojisi

Toplum ve Aile Psikolojisi

Toplumun temel yapısı olarak aile örneğini vermek oldukça doğrudur. Her bir aile kendi içinde bir yapıya oluşturmaktadır. Bu anlamda bireylerden meydana gelen bu yapının da psikolojik bir temeli olduğunu belirtebiliriz. Her birey bireysel anlamda psikolojik bir yapıya sahiptir ve bu bireylerin oluşturduğu ailede içinde bulundurduğu bireylerin psikolojisinden etkilenerek genel bir yapı meydana getirir. Söz konusu yapının her zaman hissedilmesi mümkün olmasa da genel itibariyle kriz anlarında, karar anlarında ve büyük değişimlerde kendini belli etmektedir. Bu anlamda olumlu bir aile yapısının oluşması noktasında mevcut sorunların giderilmesi psikolojik bir yardım alarak sağlanabilmektedir. Düzgün bir aile psikolojisi için bir takım psikolojik çalışmalara gerek vardır. Bu noktada tüm aile bireylerinin eşit düzeyde ya da büyük ölçüde rızası ön planda olmak durumundadır. Bursa psikolog yardımı ile bu hizmetleri almak mümkündür.

Toplumdaki genel algıya göre bir aile anne baba ve çocuktan meydana gelmektedir. Ancak bu bilgi tam olarak doğruyu ifade etmemektedir. Nitekim aynı evde yaşayan ve aynı amaç doğrultusunda hareket eden, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan tüm ilişki şekilleri için bir aile ifadesi kullanmak mümkündür. Aile bir birlikteliği ifade etse de karmaşık bir yapıyı ifade etmektedir. Nitekim her bir aile bireyinin farklı bir yaş grubunda olduğu düşünülürse, farklı psikolojik temellerin de söz konusu olduğu anlaşılabilir. Genel olarak anne-baba-çocuk ekseninde düşünülecek olursa her bir yaş grubunun kendi bünyesinde farklı sorunlarının ya da farklı değişimlerinin olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu noktada aile krizleri, aile içi şiddet ve çatışma durumları ortaya çıkmaktadır. Yaşça daha küçük grupları temsil eden çocuklar için de okul sorunları, ergenlik, travmalar ve benzeri problemli durumlar söz konusu olabilmektedir.

Aile yapısının önemine binaen her bir farklı grubun kendi içerisinde yaşadığı sorunların aile ekseninde çözümlenmesi her bir yapının ayrı ayrı değerlendirilmesini gerektirmektedir. Diğer taraftan söz konusu yaş gruplarının yaşadığı problemlerin çözümlenmesi neticesinde hala aile olarak kalabilmek mevcut yapıyı koruyabilmek, psikolog yardımının temellerini meydana getirir. Bu noktada aile terapisi alanında işinin ehli psikologlar kısa sürede mevcut sorunların temeline inerek mesafe kat etmektedir. Bursa en iyi psikolog yardımı ile aile terapileri sağlanmaktadır.

Bir yanıt yazın